Služby

Kompletné pohrebné služby

Prvoradé je pre nás zachovanie piety, úcta k zosnulému aj pozostalým. Nájdete u nás nielen pochopenie a úctu, poskytneme vám aj kompletný servis spojený s poslednou rozlúčkou so zosnulým. Rozlúčka s blízkym človekom je veľmi citlivá záležitosť, preto veríme, že práve toto pomôže uľahčiť momenty poslednej rozlúčky.

Vybavenie formalít pohrebu

Odbremeníme vás od veľkého množstva administratívy a starostí spojených s vybavovaním pohrebu v ťažkých chvíľach vášho života.

Pripravíme a zrealizujeme dôstojnú rozlúčku s nebohým, zabezpečíme kompletný servis spojený s pohrebom, prizveme duchovného hodnostára, pripravíme rozlúčkový príhovor.

Preprava a prevoz zosnulých

S úctou a pietou zabezpečíme odvoz zosnulých, obliekanie a úpravu nebohých.

Poskytujeme non-stop prevozy zosnulých vlastnými vozidlami vybavenými chladiacim zariadením v rámci Slovenska ale aj v celej Európskej únii, prednostne zariadime prevozy z Anglicka, Nemecka na úrovni európskeho štandardu.

OPRÁVNENIE K PREVOZU
Sme držiteľmi oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie prevozu zosnulých. Zabezpečujeme aj miestnu prepravu nebohých počas samotného pohrebného sprievodu.

Kompletný pohrebný servis

Poskytneme vám kompletný servis spojený s poslednou rozlúčkou so zosnulým.

Zrealizujeme výzdobu, aranžovanie vencov, ozvučenie a prípravu obradnej siene. Na rozlúčkový obrad zabezpečíme obradníka, pripravíme rozlúčkovú reč. Ponúkneme truhly, vence, kríže a doplnky pre výzdobu.

HROBOVÉ SLUŽBY
Zabezpečíme výkopy hrobov a ich uzatvorenie po obrade, spopolnenia v krematóriu a uloženie urny v urnovom háji. Pripravíme hrobové základy, kamenárske práce, a ďalšie kompletné profesionálne služby na úrovni európskeho štandardu.

Renovácia a dopisovanie písma

Vykonávame dopisovanie (pieskovanie) a obnovu písma na náhrobné kamene priamo na cintoríne.

* Dopisovanie dátumov úmrtia
* Dopisovanie celého mena a ďaľších textov
* Obnova písma zlátením, striebrením a farbením

Informujte sa