Pohrebné služby

Kompletné pohrebné služby

Prvoradé je pre nás zachovanie piety, úcta k zosnulému aj pozostalým. Nájdete u nás nielen pochopenie a úctu, poskytneme vám aj kompletný servis spojený s poslednou rozlúčkou so zosnulým. Rozlúčka s blízkym človekom je veľmi citlivá záležitosť, preto veríme, že práve toto pomôže uľahčiť momenty poslednej rozlúčky.

Vybavenie formalít pohrebu

Odbremeníme vás od veľkého množstva administratívy a starostí spojených s vybavovaním pohrebu v ťažkých chvíľach vášho života.

Pripravíme a zrealizujeme dôstojnú rozlúčku s nebohým, zabezpečíme kompletný servis spojený s pohrebom, prizveme duchovného hodnostára, pripravíme rozlúčkový príhovor.

Preprava a prevoz zosnulých

S úctou a pietou zabezpečíme odvoz zosnulých, obliekanie a úpravu nebohých.

Poskytujeme non-stop prevozy zosnulých vlastnými vozidlami vybavenými chladiacim zariadením v rámci Slovenska ale aj v celej Európskej únii, prednostne zariadime prevozy z Anglicka, Nemecka na úrovni európskeho štandardu.

OPRÁVNENIE K PREVOZU
Sme držiteľmi oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie prevozu zosnulých. Zabezpečujeme aj miestnu prepravu nebohých počas samotného pohrebného sprievodu.

Kompletný pohrebný servis

Poskytneme vám kompletný servis spojený s poslednou rozlúčkou so zosnulým.

Zrealizujeme výzdobu, aranžovanie vencov, ozvučenie a prípravu obradnej siene. Na rozlúčkový obrad zabezpečíme obradníka, pripravíme rozlúčkovú reč. Ponúkneme truhly, vence, kríže a doplnky pre výzdobu.

HROBOVÉ SLUŽBY
Zabezpečíme výkopy hrobov a ich uzatvorenie po obrade, spopolnenia v krematóriu a uloženie urny v urnovom háji. Pripravíme hrobové základy, kamenárske práce, a ďalšie kompletné profesionálne služby na úrovni európskeho štandardu.

Renovácia a dopisovanie písma

Vykonávame dopisovanie (pieskovanie) a obnovu písma na náhrobné kamene priamo na cintoríne.

* Dopisovanie dátumov úmrtia
* Dopisovanie celého mena a ďaľších textov
* Obnova písma zlátením, striebrením a farbením

Informujte sa

Ako postupovať

Ako postupovať v prípade úmrtia blízkeho

Prvoradé je zmieriť sa so situáciou a postupne realizovať jednotlivé kroky, podľa miesta kde nastalo úmrtie.

ÚMRTIE NASTALO DOMA

 1. Čo najskôr kontaktovať lekársku pohotovosť a oznámiť úmrtie (tel. číslo 112 prípadne 155)
 2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár obhliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho“
 3. Kontaktovať  pohrebnú službu 0905 281 611  alebo 0915 644 160 ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie NASTALO v nemocnici

 1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. Pozostalý kontaktuje pohrebnú službu na čísle
  0905 281 611  alebo 0915 644 160
 3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie na inom mieste, za nezvyčajných okolností

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu a oznámiť úmrtie
  (tel. číslo 112 prípadne 155, 158)
 2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú pohrebnú službu, ktorá prevezie zosnulého na patológiu
 3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu na čísle
  0905 281 611 alebo 0915 644 160.
 5. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie NASTALO v zahraničí

  1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
  2. Kontaktovanie pohrebnej služby pozostalými na slovenskom čísle +421 905 281 611 alebo +421 915 644 160.
  3. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Príslušenstvo

Príslušenstvo do obradných siení a na hroby

Ponúkame veľký výber rakiev vyrobených z kvalitného dreva, štvorhranné, šesťhranné, od svetlých až po tmavé prevedenie, rôznych dezénov a štruktúr. K dispozícii sú tiež bohato zdobené rakvy s nádherným detailom, rakvy s vyrezávanými motívmi, zlatými či striebornými krížmi, dlhými rukoväťami a kvalitným čalúnením.   Kompletnú galériu zobrazíte kliknutím na obrázok.

Pre poslednú rozlúčku s vašim blízkym, spomienku či vyjadrenie úcty, ponúkame veľký výber náhrobných vencov, smútočných kytíc rôznych tvarov, rôznych farieb a veľkostí.  Vence a kytice možu byť doplnené stuhou s nápisom.   Kompletnú galériu zobrazíte kliknutím na obrázok.

Náhrobné vence

Náhrobné kytice

Klasické rakvy

Informácie

informácie - zaujímavosti

Všeobecné informácie a zaujímavosti z oblasti pohrebníctva a aktuálnej právnej legislatívy.

Príspevky štátu a mesta na pohreb
 • Keď zomrie príbuzný pozostalí alebo obstarávateľ pohrebu má nárok na príspevok od štátu    čitať
 • Vystavenie úmrtného listu    čítať
 • Za istých podmienok sa mesto postará o pohreb  čítať
Virtuálny cintorín

Vranov nad Topľou nový virtuálny cintorín    pozrieť

Za hranicou zákona
 • Tajné nezákonné zmluvy s nemocnicami    čítať
  Máte podobné skúsenosti aj vy? Dajte nám o tom vedieť.
 • Dodržiava sa zákon o pohrebných službách 131/2010 v nemocniciach?    čítať

Kontakty

Predajňa

Mlynská 1338, Vranov nad Topľou,  Tel.: +421 915 644 160    mapa miesta

Objednávky a informácie

Tel.:  +421 905 281 611,   +421 915 644 160,    alebo píšte na   @mail:  remagsvt@gmail.com