Informácie

informácie - zaujímavosti

Všeobecné informácie a zaujímavosti z oblasti pohrebníctva a aktuálnej právnej legislatívy.

Príspevky štátu a mesta na pohreb
  • Keď zomrie príbuzný pozostalí alebo obstarávateľ pohrebu má nárok na príspevok od štátu    čitať
  • Vystavenie úmrtného listu    čítať
  • Za istých podmienok sa mesto postará o pohreb  čítať
Virtuálny cintorín

Vranov nad Topľou nový virtuálny cintorín    pozrieť

Za hranicou zákona
  • Tajné nezákonné zmluvy s nemocnicami    čítať
    Máte podobné skúsenosti aj vy? Dajte nám o tom vedieť.
  • Dodržiava sa zákon o pohrebných službách 131/2010 v nemocniciach?    čítať