Ako postupovať

Ako postupovať v prípade úmrtia blízkeho

Prvoradé je zmieriť sa so situáciou a postupne realizovať jednotlivé kroky, podľa miesta kde nastalo úmrtie.

ÚMRTIE NASTALO DOMA

 1. Čo najskôr kontaktovať lekársku pohotovosť a oznámiť úmrtie (tel. číslo 112 prípadne 155)
 2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár obhliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho“
 3. Kontaktovať  pohrebnú službu 0905 281 611  alebo 0915 644 160 ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie NASTALO v nemocnici

 1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. Pozostalý kontaktuje pohrebnú službu na čísle
  0905 281 611  alebo 0915 644 160
 3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie na inom mieste, za nezvyčajných okolností

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu a oznámiť úmrtie
  (tel. číslo 112 prípadne 155, 158)
 2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú pohrebnú službu, ktorá prevezie zosnulého na patológiu
 3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu na čísle
  0905 281 611 alebo 0915 644 160.
 5. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

Úmrtie NASTALO v zahraničí

  1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
  2. Kontaktovanie pohrebnej služby pozostalými na slovenskom čísle +421 905 281 611 alebo +421 915 644 160.
  3. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).